בית מדרש מקוון

מסע במרחבי הזהות היהודית-ישראלית

רכיבי זהות

ד״ר אוהד דוד

הטקסט היהודי

הטקסט היהודי

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

היחס לאחר

היחס לאחר

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

בין יהדות לאזרחות
אדר כהן

המוצר המארגי

ד״ר נעמה רשף

סרטוני מבוא למסע

"בית מדרש מקוון" יוצר חידוש בהעמקת ובהרחבת החינוך לזהות יהודית-ישראלית באמצעות המרחבים המקוונים בחמשת הסוגיות שצוינו ומזמין את כולנו לצאת למסע וירטואלי רצוף  בשלל מפגשים ידידותיים, מהירים וזמינים למשתמש: מרצים והרצאות; קורות ומקורות; שיעורים וסדנאות; קישורים והקשרים - הכל סב ונוגע בסוגיות המעסיקות את כל מי שפניה של החברה הישראלית חשובים לו.

טקסט או חומר לימודי

מקרא מוצר

סדנאות

שיתוף חומרים 

מופע אינטרקטיבי