שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

היחס לאחר

היחס לאחר

 ג׳ון סטיוארט מיל

חירות אנושית, חירות הדיעותחוג הפעולה [ של היחיד] הוא אפוא תחומה הראוי של החירות האנושית. בתחום זה כלול , קודם כל, עולמה הפנימי של התודעה כי שם דרוש חופש המצפון במובן הרחב ביותר, חופש המחשבה וההרגשה, וחירות גמורה של הדעה ושל היחס הנפשי בכל ענין וענין, יהא מעשי או עיוני, מדעי, מוסרי או תאולוגי מי שיודע רק את הטענות שעל צידו, הרי גם בהן דעתו קלושה... צריך שתהיה לו האפשרות לשמוע [את הצדדים האחרים] מפי המאמינים בהם באמת, המגינים עליהם ברצינות, והעושים בעדן כל מה שבכוחם. צריך שידע אותן בצורתן המתקבלת ביותר על הלב והמשכנעת ביותר. צריך שיכיר בכל תוקפם של הקשיים שעל הדעה הנכונה בענין הנדון, להיפגש בהם וליישבם. אם לא כך, לעולם לא יקנה לעצמו את מנת האמת שבכוחה להלחם בקשיים ולהתגבר עליהם.

 

ג. ס. מיל, על החירות, עמודים 25, 68-69. הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים, תשנ"ד

 

 

מקורות נוספים מומלצים עבורך

 

 

 

 

 

שני הייסודות 

זלדה

רבי בקשי דורון

מייקל וולצר