יוסף בן מתתיהו

חוצדיק אחד, חביב האלוהים, חוניו שמו - שהתפלל פעם לאלוהים בשעת עצירת הגשמים שיסיר את הבצורת, ואלוהים שמע לקולו והמטיר – התחבא בראותו שהמהומה עומדת בתוקפה. והוא הובא למחנה היהודים, והם דרשו ממנו, שכשם שהתפלל והפסיק את הבצורת – כך יערוך תפילות נגד אריסטובולוס ובני סיעתו המורדים. וכשהתנגד וסירב - הכריחוֹ ההמון לכך. אז עמד בתוכם ואמר: "אלוהינו מלך העולם, מאחר שאלה העומדים אתי הם עמך, והנצורים – כוהניך, בבקשה ממך, שלא תשמע את אלו נגד אלו, ולא תקיים מה שמבקשים אלו נגד אלו". וכשעמד והתפלל תפילה זו, תקפו אותו הרשעים שביהודים והרגוהו בסקילה.

 

יוסף בן מתתיהו, קדמוניות היהודים, ספר י"ד, סעיף 22

 

 

 

מקורות נוספים מומלצים עבורך

 

 

 

 

 

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

היחס לאחר

היחס לאחר

שני הייסודות 

זלדה

רבי בקשי דורון

מייקל וולצר