שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

היחס לאחר

היחס לאחר

 אמנת גביזון-מדן

מפעל האמנה (גביזון מדן) מבוסס על הרעיון שהסדר כולל של מסגרת משותפת המושג בדיון, במשא ומתן ובהסכמה בין הקבוצות העיקריות בכנסת ומחוצה לה, עדיף מבחינה מעשית על הסדרים המושגים בדרך אחרת, אף אם הם עקביים או אלגנטיים יותר. דו-קיום בהסכמה עדיף על חיים של מאבק בלתי-פוסק לחיים ולמוות.למחנות השונים אין די כוח לחוקק את חזונם הם, אך יש להם מספיק כוח למנוע שינוי במצב הקיים.במחלוקת מסוג זה, חשוב גם לתכנן היטב את הניסיון להגיע להסכמה. צריך להבחין היטב בין מה שחייבים להסכים עליו – ומה שיכול להישאר, וסביר כי יישאר, שנוי במחלוקת. הסכם טוב אינו ניסיון לקדם אינטרס כללי מופשט ולהתעלם מהאינטרסים של הקבוצות, אלא ניסיון למצוא את האינטרס המשותף של הקבוצות.הסכמתנו היא רק על המסגרת המדינית המשותפת, תוך הודאה מפורשת כי אין בינינו הסכמה על 'מקור הסמכות' ועל תמונת החיים הטובים. אלה שאלות שיישארו במחלוקת.רות גביזון, מתוך דברי ההקדמה לאמנת גביזון-מדן

 

 

 

מקורות נוספים מומלצים עבורך

 

 

 

 

 

אברהם יהושע השל 
"השבת – משמעותה לאדם בימינו"​
תלמוד בבלי, מסכת ביצה,
דף ט״ז עמוד א׳
ספר שמות, פרק כ׳, פס׳ ז׳-י׳