תלמוד בבלי מסכת סנהדרין

״אין פרצופיהן דומים זה לזה לפיכך נברא אדם יחידי - להגיד גדולתו של הקב"ה,שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד כולן דומין זה לזה,ומלך מלכי המלכים הקב"ה טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשוןואין אחד מהן דומה לחברו. ומפני מה אין פרצופיהן דומים זה לזה? שלא יראה אדם דירה נאה ואשה נאה ויאמר: שלי היא״

 

 

מקורות נוספים מומלצים עבורך

 

 

 

 

 

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

היחס לאחר

היחס לאחר

שני הייסודות 

זלדה

רבי בקשי דורון

מייקל וולצר