ספר הזוהר פרשת תזריע

פתח רבי אחא ואמר ויאמר אדוני אלוהים לא טוב היות האדם לבדו וגומר...וכי לבדו היה, והרי כתוב זכר ונקבה בראם, ושנינו אדם שני פרצופים נברא, ואתה אומר לא טוב היות האדם לבדו?אלא שלא התעסק בנקבתו, ולא היתה לו סמך כנגדו, מפני שהיתה בצידו והיו כאחד מאחור, ואז היה האדם לבדו.אעשה לו עזר כנגדו, מהו כנגדו? כנגד פניו, להידבק זה בזה פנים בפנים.מה עשה הקב"ה, ניסר אותו ולקח הנקיבה ממנו, זה הוא שכתוב ויקח אחת מצלעותיו, מהו אחת, זו הנקיבה שלו כמו שאתה אומר אחת היא יונתי תמתי.ויביאה אל האדם, התקין אותה ככלה והביא אותו להיות כנגד פניו, מאירים פנים בפנים.

 

ספר הזוהר פרשת תזריע (בתרגום לעברית) עמ' רמט, הוצאת יריד הספרים, ירושלים.

 

 

מקורות נוספים מומלצים עבורך

 

 

 

 

 

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

היחס לאחר

היחס לאחר

הרב יוסף דב סולובייצ'יק, "אדם וביתו", ירושלים תשס"ב, עמ' 78-74

וירג'יניה וולף, "חדר משלך", "משכל" הוצאה לאור,

2004, ע״מ 17-18.

שרה פרינלנד בן ארזה,

חנה רחל מלודמיר,

בתוך: "אנא בשם",

ניצה דרורי-פרמן (עורכת),

עם עובד 2006, עמ' 36

רמב"ם, משנה תורה, הלכות תלמוד תורה, פרק א, הלכה יג