עמנואל לוינס

השאלה נועזת: כיצד נולד השיוויון בין המינים מתוך ראשונות הגברי? ...הטקסט שלנו תוהה: מדוע המושג של שני יצורים שווים - איש אושה- באדם הראשון הוא "המושג היפה מכולם"? האם להיות דומה לאלוהים פירושו להיות כאחד זכר ונקבה? הנה תשובתו של רבי אבהו : האלוהים רצה לברוא שני יצורים, זכר ונקבה, אולם הוא יצר יצור אחד בדמות עצמו. הוא יצרדבר פחות טוב מאשר הרעיון הראשון. הוא רצה כביכול לברוא מלמעלה מדומותו! הוא רצה שני יצורים. ואכן הוא רצה מלכתחילה שוויון ביצירה, ולא אישה היוצאת מתוך גבר, אשה ההולכת אחרי גבר. הוא רצה מלכתחילה שני יצורים נפרדים ושווים.אבל זה היה בלתי אפשרי: עצמאות ראשונית זו של שני יצורים שווים היתה כנראה מביאה למלחמה. לא היה אפשר לפעול לפי הצדק המוחלט, הדרוש שני יצורים נפרדים. כדי לברוא עולם היה צריך לתלות אחד בשני, צריך היה למצוא הבדל שלא יפגע בשיוויון:הסדל במין.ומכאן יתרון מסוים לגבר. האשה מגיעה מאוחר יותר והיא, כאשה,תוספת לאנושי.אנחנו מבינים עכשיו את משמעות הדבר. אי אפשא להסביר את האנושות על ידי שני עקרונותלגמרי שונים. צריך משהו זהה המשותף לשונים האלה: האשה נלחה מן האדם, אבל היא באה אחריוף נשיות האשה היא ב"דיעבד" הראשוני הזה. החברה לא נבנתה על פי עקרונות אלוהיים טהורים: העולם לא היה מסוגל לכך. האנושות הממשית אינה סובלת שיוויון מופשט, מבלי תלות בין חלקיה. כמה מריבות היו פורצות בזוג הראשון אילו היה בעל שיוויונות מוחלטת! היה צורך בתלות והיה צורך בפצע, היה ועדיין קיים צורך בכאב כדי לאחד את השווים ואת הלא שווים. (הדגשות במקור)

 

עמנואל לוינס, תשע קריאות תלמודיות, הוצאת שוקן, עמודים 217-218 , 2001

 

 

מקורות נוספים מומלצים עבורך

 

 

 

 

 

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

היחס לאחר

היחס לאחר

הרב יוסף דב סולובייצ'יק, "אדם וביתו", ירושלים תשס"ב, עמ' 78-74

וירג'יניה וולף, "חדר משלך", "משכל" הוצאה לאור,

2004, ע״מ 17-18.

שרה פרינלנד בן ארזה,

חנה רחל מלודמיר,

בתוך: "אנא בשם",

ניצה דרורי-פרמן (עורכת),

עם עובד 2006, עמ' 36

רמב"ם, משנה תורה, הלכות תלמוד תורה, פרק א, הלכה יג