נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

אברהם יהושע השל

בכנס הראשון על דת וגזע, המשתתפים הראשיים היו פרעה ומשה. אלו היו מילותיו של משה: 'כה אמר ה', שלח את עמי...', בעוד שפרעה הגיב: 'מי הוא ה' אשר אשמע בקולו...'. התוצאה של ועידת הפסגה הזאת טרם הגיעה ליעדה. פרעה אינו נכון להיכנע. יציאת מצרים החלה, אך היא רחוקה מלהסתיים. למעשה, היה זה קל יותר לבני ישראל לחצות את ים סוף מאשר לשחור לחצות קמפוסים של אוניברסיטאות מסוימות... אולי הכנס הזה ראוי היה שייקרא 'דת או גזע'. אינך יכול לעבוד את אלוהים ובה בעת להביט על אדם אחד כאילו היה סוס... תכליתו של הכנס הזה היא בראש ובראשונה לבטא בבהירות את האלטרנטיבה החדה. העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ: את הדת והגזע, החיים והמוות, נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים! (על פי דברים ל יט)... מהו אליל? כל אל שהוא שלי אך לא שלך, כל אל שאכפת לו ממני אך לא ממך, זהו אליל.

 

"אברהם יהושע השל, נאום בכנס דת וגזע, שיקגו 1963

 

 

מקורות נוספים מומלצים עבורך

 

 

 

 

 

עמנואל לוינס
מסכת תענית
חכם אזולאי