ספר שמות, פרק כ׳, פס׳ ז׳-י׳
תלמוד בבלי, מסכת ביצה,
דף ט״ז עמוד א׳
מרטין בובר

אברהם יהושע השל

 

 "השבת – משמעותה לאדם בימינו "​"היהדות היא דת של 'הזמן' ותכליתה קידוש הזמן. בעוד שלאדם שעיקר מעייניו נתונים ל'מקום' נראה הזמן כרציפות אחת בלתי משתנה, וכל השעות נראות שוות זו לזו, אטומות וריקניות, הרי חש התנ"ך ברוב חליפות גווניו של הזמן. אין שתי שעות דומות זו לזו. כל שעה היא יחידה, מיוחדת, אין כמוה, והיא יקרה עד אין שיעור.... הפולחן היהודי אפשר לתאר אותו כאמנות המעצבת צורות בזמן. כאדריכלות של הזמן. ... משמעותה של השבת היא – לחוג את הזמן ולא את המקום. ששת ימים אנו חיים תחת יד הרודנות של הדברים אשר במקום. ביום השבת אנו משתדלים לקשר עצמנו לקדושה שבזמן...לפנות עצמנו מן התוצאות של היציאה ולפנות אל סוד היצירה. להיפנות מעולם הבריאה ולפנות אל בריאת העולם....היום השביעי הוא בבחינת ארמון שאנו בונים בזמן. קירותיו עשויים מנשמה, משמחה וממידת ההתאפקות, האוירה שלו מחייבת אותנו למשמעת המזכירה לנו שסמוכים אנו אצל הנצח.

 

 

מקורות נוספים מומלצים עבורך

 

 

 

 

 

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

היחס לאחר

היחס לאחר

עמוד הבית

עמוד הבית