נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

עמנואל לוינס

'"אני תופס את האחריות כאחריות כלפי האחר, הווה אומר, אחריות כלפי מה שאינו שלי, או אפילו אינו נוגע לי; או שמא כלפי מה שאכן נוגע לי, היינו מה שניצב לנגדי כפנים... מן הרגע שהאחר מסתכל בי, אני אחראי כלפיו אף מבלי ליטול כלפיו כל אחריות שהיא; אחריותו מוטלת עלי... הקשר עם האחר שזור אך ורק בתור אחריות, בין אם אתה מקבל או דוחה אותה, בין אם אתה יודע או אינך יודע איך ליטול אותה ובין אם אתה מסוגל לעשות משהו קונקרטי למען האחר אם לאו. לומר: הנני. לעשות משהו למען האחר. לתת. להיות רוח אנוש... האחריות היא מה שמוטל אך ורק עלי, ובאופן אנושי אינני יכול לסרב לה”.מתוך:

 

עמנואל לוינס, האחריות כלפי האחר. אתיקה והאינסופי: שיחות עם פיליפ נמו

 

"להיות "אני" מסמן אפוא להיות חסר יכולת להתנער מן האחריות, כאילו כל בניין הבריאה מוטל על כתפי. אבל האחריות המרוקנת את ה"אני" מהאימפריאליזם שלו ומהאנוכיות שלו – גם אם מדובר באנוכיות של הגאולה – אינה עושה אותו לרגע בסדר האוניברסלי. היא מאשרת את אחדות ה"אני". אחדות ה"אני" היא העובדה שאיש אינו יכול לענות במקומי”.

 

מתוך: ההומניזם של האדם האחר, עמנואל לוינס

 

 

מקורות נוספים מומלצים עבורך

 

 

 

 

 

חכם אזולאי
מסכת תענית
צ׳ארלס טיילור