צ׳ארלס טיילור 

'הדרישה להכרה... זוכה לקדימות עקב הנחת קיומם של קשרים בין הכרה לבין זהות, כאשר משמעות המונח 'זהות' היא שהאם מבין מי הוא ומהם המאפיינים הבסיסיים המגדירים אותו כיצור אנוש. הטענה היא שהזהות העצמית מעוצבת בחלקה באמצעות הכרה או היעדרה, ולעתים באמצעות הכרה שגויה misrecognition מצד האחרים, כך שלאדם או לקבוצה עלול להיגרם נזק אמיתי, עיוות אמיתי, אם החברה הסובבת אותם משקפת תמונה מצמצמת, משפילה או מבזה שלהם. היעדר הכרה או הכרה שגויה עלולים לפגוע ואף להיות צורה של דיכוי, הם עלולים להביא לכליאתו של אדם במצב כוזב, מעוות ומצמצם של הווייתו.

 

צ'רלס טיילור, "הפוליטיקה של ההכרה", אוהד נחתומי (עורך), רב-תרבותיות במבחן הישראליות, ירושלים: מאגנס, תשס"ג, עמ' 21.

 

 

מקורות נוספים מומלצים עבורך

 

 

 

 

 

אברהם יהושע השל 
"השבת – משמעותה לאדם בימינו"​
תלמוד בבלי, מסכת ביצה,
דף ט״ז עמוד א׳
ספר שמות, פרק כ׳, פס׳ ז׳-י׳
נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי