היחס לאחר

היחס לאחר

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

הרב ד״ר אריאל פיקאר

 

 "מתוך המאמר "יחס יהודי למהגרי עבודה", פורסם באתר 'במעגלי צדק' מהגרי העבודה, הידועים יותר בכינוי הפוגעני "עובדים זרים", מתהלכים בחוצותינו ומציבים בפנינו אתגר מוסרי גדול. חוסנה של החברה נמדד לא רק ביחסה לחלשים שבקרבה, אלו המהווים בשר מבשרה, אלא בדרך בה מתיחסים לאלו שאין להם קול, לזרים, לנכרים שאינם חלק מן הקהילה והחברה – לאנשים השקופים. [...] צריך לציין שהחוק הישראלי - חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) תשנ"א ותיקון שנעשה בו בשנת תש"ס, דואג לכך שאנשים ונשים אלו לא ינוצלו לרעה. אולם אין די בקיומו של החוק, מה שנדרש הוא תיקון ושיפור המוטיבציה האנושית הרואה בזר, באחר - אדם״

 

מקורות נוספים מומלצים עבורך

 

 

 

 

 

מרדכי נחמן
מסכת פאה
בראשית רבה