ספר שמות, פרק כ׳, פס׳ ז׳-י׳
תלמוד בבלי, מסכת ביצה,
דף ט״ז עמוד א׳
אברהם יהושע השל 
"השבת – משמעותה לאדם בימינו"​

אהרון דוד גורדון

מתוך "מכתבים ורשימות"יש שירה, ולעתים הרבה, הרבה שירה, אבל אין השירה שלמה, חסר דבר-מה. בייחוד מורגש זה בשבתות ובחגים, בייחוד - בחגים. מי שלא ראה לנפש העובדים הצעירים בחגים הגדולים לא יבין את זה, ואולי אף לא יאמין בזה. וכך אתה רואה דבר משונה: החול שלנו הרבה יותר יפה מן החול של אחינו שבגולה, והשבת והחג - הרבה יותר יפים בגולה. ניסו אמנם לעשות חגים חדשים. אבל לעשות חגים לאומיים על פי הסברה והחשבון, - האין זה ממש כמו 'לעשות' שירה על פי הזמנה? חסר פה דבר-מה בשירת החול: כי מה הוא החג, אם לא תמצית השירה שבחול?

 

 

מקורות נוספים מומלצים עבורך

 

 

 

 

 

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

היחס לאחר

היחס לאחר

עמוד הבית

עמוד הבית