תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

היחס לאחר

היחס לאחר

עמוד הבית

עמוד הבית

״ויקרא את שמם אדם״ -

על זהות מגדרית, קהילתית ותלמוד תורה סדנת לימוד בסגנון תלמודי / עמיחי צור, תכנית מארג - כל ישראל חברים 

 

 

מטרה: הבניית שיח זהות יהודי-אזרחי אישי וקהילתי, בסוגיית תלמוד ולימוד תורה לנשים ועל ידי נשים.

 

תוצאה: ניסוח מחודש לגמרא תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף כט, ע”א והמשגת הסוגיות היהודיות-אזרחיות הרלוונטיות העולות מכך לימינו.

 

מהלך:

 

פתיחה: תלמוד תורה מהווה את מרכז החיים היהודיים כבר אלפי שנים. מעבר לערך העצום המלווה את התלמוד עצמו, נוכח מתווה תלמוד התורה כבסיס להעברת דרך החיים מדור לדור. הגמרא במסכת קידושין, מציגה את תלמוד התורה כאחת המצוות בהן מחויב האב לקיים עם בנו.

 

במהלך סדנה זו, נעמיק במושג ״תלמוד תורה״ ונאפיין את מהותו כיום ודרך כך - נעמיק בסוגיות זהות מגדרית, אישית וקהילתית, לגבי המחויבות של האישה ללמוד וללמד תורה.

 

חלק א׳: ״מצוות הבן על האב״

 

״כל מצות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו אנשים חייבין ונשים פטורות תנינא להא דת"ר האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אשה וללמדו אומנות ויש אומרים אף להשיטו במים״

תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף כט, ע”א 

 

 

כתבו את הגמרא החדשה שיצרתם (בעזרת הטבלה) במילים משלכם

 

חלק ב׳: על זהות מגדרית ״מצוות הבן רק על האב?״

צפו בסרטון הבא בין הדקות: 1:56-2:44, 4:34-4:52

 

 

 

 

טבלה לניתוח הטקסט

להורדה לחצו כאן

הרב יוסף דב סולובייצ'יק, "אדם וביתו", ירושלים תשס"ב, עמ' 78-74

וירג'יניה וולף, "חדר משלך", "משכל" הוצאה לאור,

2004, ע״מ 17-18.

שרה פרינלנד בן ארזה,

חנה רחל מלודמיר,

בתוך: "אנא בשם",

ניצה דרורי-פרמן (עורכת),

עם עובד 2006, עמ' 36

רמב"ם, משנה תורה, הלכות תלמוד תורה, פרק א, הלכה יג

1. אילו עקרונות יהודיים-אזרחיים ניתן להביא כטיעון מתוך המקורות הללו להבנת הסוגיה היהודית-אזרחית שבחרתם?

 

2. דייקו את הדיאלקטיקה בין הזהות המגדרית המוצגת בגמרא המקורית, לבין מאפייני הזהות המוצגים בסרטון ובטקסטים (כולל הגמרא החדשה שכתבתם).

 

3. כיצד משמרים את מהות הגמרא המקורית מצד אחד ומייצרים מהפכה ותקווה מצד שני? כיצד נוכל להביא את העבר היהודי אל חיינו האזרחיים של היום?

 

חלק ג׳: על זהות מגדרית

מהעולם היהודי אל שגרת החיים האזרחיים בבית-הספר

 

1. בנו מערך שיעור/אירוע בית ספרי/בית מדרש קהילתי אשר מהותו המרכזית מציגה דיאלקטיקה בין השפה היהודית לאזרחית בסוגיית מגדרית.

 

על הפלטפורמה הבית ספרית להכיל:

1. שאלה\דילמה בנושא מגדר.

2.טקסט יהודי וטקסט אזרחי המגיבים לשאלה\דילמה.

3. חיבור לליבה הערכית הבית ספרית.

4. שאלות המבנות שיח זהות.

 

 

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

היחס לאחר

היחס לאחר

עמוד הבית

עמוד הבית

״הרי את מקודשת לי?״ בין קודש לחול, בין מדינה לדת- סוגיית הנישואין במדינת ישראל, על שיח יהודי אזרחי

סדנה נוספת מומלצת בשבילך