הרב יוסף דב סולובייצ'יק

הגבר והאישה מייצגים לא רק שני מינים השונים זה מזה באופן טבעי מבחינה אנטומית ופסיכולוגית, אלא גם שתי אידיאות שונות של אישיות... אין ספק שבעיני ההלכה נהנים הגבר והאשה ממעמד שווה, והם בעלי ערך זהה במה שנוגע להווייתם כבני אנוש. שניהם נבראו בצלם אלוהים... די בסיפור התורה על בריאת הזכר והנקבה בצלם אלוהים כדי להפריך את המסורת היוונית המיתולוגית, הנגועה בשנאת נשים... ועל כן אין לך כמעט נימוק משכנע לקבוע שערכו של הגבר גבוה מזה של האשה; הן האיש והן האישה ראויים להסתודד על האלהים, וזו הצורה הגבוהה ביותר של שלמות אנושית והגשמה עצמית... הגבר והאשה הם פרסונות [=אישיויות] נפרדות אשר כל אחת זכתה לתכונות הייחודיות לה... על כן אסור שהשוויון הערכי יטשטש את ההבחנה שבין ייחודה של האישיות הגברית לבין ייחודה של האישיות הנשית.

 

הרב יוסף דב סולובייצ'יק, "אדם וביתו", ירושלים תשס"ב, עמ' 78-74

 

 

מקורות נוספים מומלצים עבורך

 

 

 

 

 

אברהם יהושע השל 
"השבת – משמעותה לאדם בימינו"​

רמב"ם, משנה תורה, הלכות תלמוד תורה, פרק א, הלכה יג

שרה פרינלנד בן ארזה,

חנה רחל מלודמיר,

בתוך: "אנא בשם",

ניצה דרורי-פרמן (עורכת),

עם עובד 2006, עמ' 36

וירג'יניה וולף, "חדר משלך", "משכל" הוצאה לאור,

2004, ע״מ 17-18.

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

היחס לאחר

היחס לאחר

עמוד הבית

עמוד הבית

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

היחס לאחר

היחס לאחר

עמוד הבית

עמוד הבית