תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

היחס לאחר

היחס לאחר

עמוד הבית

עמוד הבית

״הרי את מקודשת לי?״

בין קודש לחול, בין מדינה לדת -

על סוגיית הנישואין במדינת ישראל

סדנת לימוד / עמיחי צור, תכנית מארג, כל ישראל חברים

 

 

 

מטרה: הבניית שיח זהות יהודי-אזרחי, דרך יצירת סינתזה בין השפות היהודית-מסורתית, לאזרחית-דמוקרטית, בכל הקשור לסוגיית הנישואין במדינת ישראל בכלל, ודרך דיוק מהותו של טקס כמשפיע על זהות בפרט.

 

תוצאות: ניתוח טקס הנישואין הקיים בישראל כיום ועיבודו (לא מחויב לשנותו). דיוק מהותו של טקס כפלטפורמה המסייעת בהבניית זהות וניסוח מסגרת לטקס מברר זהות במרחב בית הספר.

 

מהלך:

 

פתיחה: אחת מנקודות השיא בחייו של אדם, היא בחירתו "את שאהבה נפשו" ומיסוד הקשר לבניית בית. טקס מיסוד הקשר - טקס הנישואין, מהווה אירוע המבטא מסורת, דרך ותרבות כלכל תרבות יש טקס נישואין הייחודי לה.

 

טקס הנישואין היחיד המקובל בקרב הקהילה היהודית בישראל, הינו טקס החתונה היהודי אורתודוקסי. עולה מכך שסוגיית הנישואין בישראל מהווה מפגש ישיר בין הערכים המבטאים את שני העולמות - היהודי והדמוקרטי: מצד אחד ה"חירות" כערך דמוקרטי אשר באה לידי ביטוי ביכולתו של אדם לבחור כל אדם כדי להקים עימו בית, ומן הצד השני - הערך היהודי ״שמירה של המסורת וההלכה היהודית״, אשר מציבה גבולות וקריטריונים מובהקים לתנאים המאפשרים להינשא בנישואין אורתודוקסיים.

 

בסדנה זו, נעסוק במתח בין השפות ונייצר סינתזה המביאה לידי ביטוי, את מורכבות הסוגיה.

 

חלק א׳ - על סוגיית הנישואין במדינת ישראל

צפו בסרטונים הבאים:

 

 

 

 

כתבו בטבלה: אילו ערכים יהודיים ואילו ערכים אזרחיים דמוקרטיים, באים לידי ביטוי בסוגיה? מי עומד מול מי? הוסיפו ניסוח של טיעונים לשתי התפיסות העולות מהסרטונים (היעזרו בערכים שרשמתם).

 

 

חלק ב׳ - על טקס הנישואין

 

טקס הנישואין היחיד (היהודי), אשר מאפשר רישום לנישואין במדינת ישראל כיום, הינו טקס הנישואין האורתודוקסי. קראו על טקס זה, על הדרך, האופן והטקסט המוקרא בו - לחצו כאן

 

היו אתם מתכנני וכותבי הטקסט לטקס הנישואיןכתבו את טקס הנישואין המתאים לדעתכם כיום. הכילו בתוכו ערכים, טקסטים, תפיסת עולם, דיאלקטיקה בין השפות היהודית והאזרחית (היעזרו בטבלה)

 

חלק ג׳ - על מהותו של טקס כמבנה זהות

 

הטקס הינו פלטפורמה מרכזית ביכולת של בית ספר להיות חלק בהבניית זהותו של התלמיד.

 

כתבו טקס בית ספרי (לבחירתכם), המכיל:ניתוח סוגיה/דילמה/שאלה המכילה את עולמות הטקסט והערכים היהודיים והדמוקרטיים (כפי שעשיתם בחלק הראשון של הסדנה).

 

1. חלקו את הטקס לשלבים, העמיקו בהם וכתבו:

2. אילו ערכים מגיעים לידי ביטוי בכל חלק בטקס?

3. כיצד הוא מביא לידי ביטוי את תפיסת עולמו של בית הספר?

4. מהו החדש/המשודרג שמביא הטקס לעולם בית הספר?

5.כיצד חלק זה בטקס מקדם את שיח הזהות היהודי-אזרחי בבית הספר?

6.עם אילו טקסטים יהודיים, ציוניים ואזרחיים-דמוקרטיים, מתמודד התלמיד במהלך הטקס?

 

 

העיתונאי ברוכי קרא

 עד הדקה 3:30

הרב ד״ר

אריאל פיקאר

הרב ד״ר

אריאל פיקאר

פרופ׳ רות גביזון

טבלה לניתוח הטקסט

להורדה לחצו כאן

טבלה לניתוח הטקסט

להורדה לחצו כאן

תפקיד הטקס

משרד החינוך

מקומו של הטקס

כמבנה שיח זהות

״ויקרא את שמם אדם״

על זהות מגדרית, קהילתית ותלמוד תורה

סדנה נוספת מומלצת בשבילך