משרד החינוך-טקס

"פעילות סמלית פירושה – עיצוב מוחשי של מחשבה, גילום קונקרטי של רעיונות, עמדות, או אמונות. הטקס הינו פעילות סמלית המשמשת אמצעי חינוכי-ערכי לבניית זהות אישית וזהות לאומית של משתתפיו. ניתן לכנות את הטקסים ״מקדשים בזמן״ , יחידות זמן המופקעות מן השגרה ומוקדשות לציון רעיון או מועד. הטקס ותכניו מייצגים את עמוד השדרה הערכי של בית הספר. הם מהווים הזדמנות לפעילות חינוכית ערכית חברתית, המשותפת לתלמידי בית הספר ולמוריהם, ופעמים רבות אף משתפים בו את ההורים ואת חברי הקהילה.יש הנרתעים ממסרים ערכיים ברורים במהלך טקס, בגלל הציניות של בני הנוער, המתבטאת בהתנהגות שאינה מכובדת ובתגובות בוטות לאחריו.

 

אולם אל לו לבית הספר להימנע ממסרים ערכיים ברורים בטקס, מאחר שדווקא המערכת הבית ספרית, שהינה מערכת תומכת ערכים ומבססת ערכים, אמורה לסייע למתבגר לעצב עולם ערכים משלו, לבחון ולהבהיר לעצמו כאינדיבידואל וכחלק מחברה, את מערכת הצירים הערכיים שהוא חי בתוכה. הטקס, המהווה פעילות בעלת משמעות ערכית-סמלית, תורם תרומה משמעותית לביסוסה של התחושה, שעולם הערכים של החברה שריר וקיים״

 

 

 

 

מקורות נוספים מומלצים עבורך

 

 

 

 

 

רמב"ם, משנה תורה, הלכות תלמוד תורה, פרק א, הלכה יג

שרה פרינלנד בן ארזה,

חנה רחל מלודמיר,

בתוך: "אנא בשם",

ניצה דרורי-פרמן (עורכת),

עם עובד 2006, עמ' 36

וירג'יניה וולף, "חדר משלך", "משכל" הוצאה לאור,

2004, ע״מ 17-18.

הרב יוסף דב סולובייצ'יק, "אדם וביתו", ירושלים תשס"ב, עמ' 78-74

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

היחס לאחר

היחס לאחר

עמוד הבית

עמוד הבית

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

היחס לאחר

היחס לאחר

עמוד הבית

עמוד הבית