מקומו של הטקס

בהבניית רכיבי זהות

"הטקס הבית ספרי הוא אחד הכלים בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר להשפעה על עיצוב זהות התלמידים, בעיקר מכיוון שהוא נוגע בסוגיות חינוכיות-ערכיות בצורה חווייתית. הטקס כבסיס לעבודה חינוכית-ערכית עם התלמידים יכול להוות לא רק גורם מְזָמֵן, אלא מצע פורֶה במיוחד הטומן בחובו עושר של אפשרויות להבניית רכיבי זהות יהודית, ציונית ואזרחית, ומשום כך הוא מאפשר גם העמקה והתייחסות רבת-פנים התורמת את תרומתה גם להעמקת הידע הכללי.

 

בדרך כלל בניית הטקס והחשיבה עליו נעשית על ידי מורה או שתיים, ושותפים לו מספר מצומצם של תלמידים. לרוב אין לתלמידים אמירה משל עצמם בטקס, וההתמודדות מול התלמידים המשתתפים מתמקדת בעיקר בעבודה על הגייה נכונה של הטקסטים, והקפדה על זמני עלייה וירידה מהבמה. זאת כאשר הטקס יכול להוות ביטוי מובהק של תעודת הזהות הבית ספרית, תוצאה של לימוד מעמיק, ופרי חשיבה של מעגל שותפים רחב יותר.

 

תכנית מארג סייעה לבית-הספר לחלץ את הליבה הערכית שלו ולהניח תשתית הוליסטית כדי לקדם חתירה מתמדת למצוינות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי. לצד החזון, הערכים, הגורם המארגן ונוסחת ההצלחה, הוקמו מנגנונים ופורומים שונים המביטים כל העת אל התשתית ההוליסטית כמקור וכהזדמנות מתמדת לשכלל את המפגש עם התלמיד כדי להבנות את זהותו וכדי להשפיע עליה. בניית טקס ומערך סביבו, מהווה אם כן אימון נוסף לצוות ולתלמידים תוך הדגשת העמקות, שילובים, חיבורים והתחדשות.בבואנו לעצב טקס, עלינו לקחת בחשבון את השיקולים הבאים, אם אנו רוצים שהוא יהיה משמעותי ואפקטיבי למטרת השפעה על עיצוב זהות:לעניין זה, 'טקס' אינו חייב להיות רק טקס יום הזיכרון/שואה/רצח רבין.

 

בנוסף לטקסים חשובים אלה, יש פוטנציאל חינוכי רב גם לטקסים אחרים אפשריים בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים, כגון: טקסי ראש חודש וטקסים סביב חגים, טקס קבלת תעודות זהות בכיתה י', טקס פתיחת/סיום שנת הלימודים, וכולי. על הטקס להיות מחובר לליבה הערכית, לתעודת הזהות הבית ספרית והגורם המארגן שלו. אחרת, יתקבל טקס שהוא אוסף אקלקטי של טקסטים יפים ושירים מרגשים – אבל נעדר אמירה ערכית משמעותית. הטקס אינו יכול לעמוד בפני עצמו כאירוע חד-פעמי. יש לחשוב מה לומדים לקראתו במקצועות השונים, מה לומדים מתוכו, ומה לומדים ועושים בעקבותיו. יש לשאוף להרחיב את מעגל השותפים לבניית הטקס. הטקס – או האמירה הערכית המרכזית שבו – יכולה לבוא גם מהתלמידים, ולהוות תוצר של תהליך הלימוד שהם עברו.

 

נושא הטקס הנבחר, מובא אל התלמיד בכל שכבות הגיל, בכל דיסציפלינה, בתחומים פורמאליים ובלתי פורמאליים, בשיתוף אוכלוסיות נוספות, בכל מרחב לימודי בבית-הספר ומחוצה לו ובכל מפגש עם כל מחנכת/מורה מקצועית. המפגש שחווה התלמיד אל מול מאגר התכניות מובא אליו עכשיו כשבכל פעם נחשפים לפניו חלקים אחרים של הליבה הערכית המַבְנָה ומשפיעה על זהותו היהודית, הציונית והאזרחית. השפעה זו תושג באמצעות יצירת שאלות פוריות המחייבות את התלמיד להביע את דעתו, לאמת ולעמת אותה עם דעת זולתו, ללמוד את השינויים שחלו בנושא לאורך הדורות, להכיר את התרבות בה הוא חי כיום לעומת תרבות העבר, להכיר טקסטים מכוננים הקשורים לנושא, ללמוד על מגוון תרבויות וזהויות דרך חשיפה לתרבויות אחרות, ועוד.

 

דרכים ושיטות אלה מודגמות בטבלה המארגית בתיקייה זו אשר במרכזן עומדים ההיבטים הבאים שאותם יש להביא בחשבון: שלושת העקרונות המארגיים:עיקרון השלם בתוך השלמים: השתקפות הליבה הערכית/פרופיל/תעודת הזהות של בית-הספר במפגש עם התלמיד (חזון, ערכים, גורם מארגן ונוסחת ההצלחה).עיקרון הנִראות בששת תחומי החיים: (לימודי, תרבותי, פיסי, חברתי, קהילתי וארגוני, ויש המוסיפים גם את התחום האישי/רגשי).עיקרון השילוב: (למידה של טקסטים ממקורות יהודיים, ציוניים ואזרחיים-דמוקרטיים).שילוב דיסציפלינות נוספות ולא רק כאלה הקשורות לשפה העברית. שילוב מורים נוספים, גם כאלה שנחשבים כמלמדי מקצועות הרחוקים מהליבה הערכית (כגון: מתמטיקה, אמנות, מדע וטכנולוגיה, חינוך גופני וכד').מקום נכבד וחשוב שמור לא רק לנושא ולתוכן, אלא גם למתודה שבאמצעותה אנו מלמדים/מפעילים את התלמידים: למידה בחברותא, למידה באמצעות דילמה, רב-שיח, יצירת מטלות ביצוע, יציאה לעשייה אזרחית-חברתית בעקבות הלמידה, ניתוח של טקסטים חזותיים, דרישה לנקיטת עמדה מנומקת, יצירת תערוכות והזמנת מבקרים לביקור מודרך, הצגת הנושא כאוסף של בעיות שיש לפתור אותן, משחק תפקידים, בימת דיון/הייד-פארק/די-בייט פומביים וכד'. כל אלה יכולים להעצים את הלמידה, להעמיקה, ומעל לכל – להבנות את זהות התלמידים.

 

 

 

 

מקורות נוספים מומלצים עבורך

 

 

 

 

 

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

היחס לאחר

היחס לאחר

עמוד הבית

עמוד הבית

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

היחס לאחר

היחס לאחר

עמוד הבית

עמוד הבית