תכנית מארג פועלת למען עידוד וטיפוח יחסי הבנה, רגישות וזיקה הדדית בין יהודים מכל הזרמים למסורת, טיפוח הזיקה למסורת בקרב כל חלקי העם, ועידוד ההבנה וההערכה למורשת היהודית ולתרבותה, לדיניה, למנהגיה ולערכיה.

התכנית היא מייסודה של קרן אבי חי, ופועלת בשיתוף המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך והתרבות. תחילתה של התוכנית בתשס"ה, בשישה בתי ספר בחינוך הממלכתי. כיום פועלת התכנית בעשרות בית ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים בכל רחבי הארץ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תכנית מארג כל ישראל חברים

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

היחס לאחר

היחס לאחר

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

בית מדרש מקוון