היחס לאחר

היחס לאחר

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

עמוד הבית

עמוד הבית

 ד"ר אמנון שפירא 

שמיטה ויובל כמייצרי שוויון

התורה, כמו היהדות בכלל, יצרה מערכת איזונים נאותה בין החירות לשוויון. איזונים אלה, שהיו יפים אף בימיה הראשונים של הציונות ומדינת ישראל, הופרו בדור האחרון לרעת המערכת השוויונית שהיא, בעצם, לב-לבה של הדמוקרטיה הלא-ליברלית: פערי המשכורות בישראל הם הגדולים ביותר בעולם המערבי. 


במקרא מוצגת למעשה דמוקרטיה בעלת היבט חברתי. הדבר בא לידי ביטוי בדיני התורה בסוגיות השמיטה, הפקעת הקרקע דה-פקטו, בהיקף לאומי, וכן בדיני היובל, שהם חלוקה מחדש של קרקע הלאום, והחזרת כל האדמות לבעליהן הראשונים. בצידם קיימת הערכה עצומה לכל פרט שנברא "בצלם", יהודי כגר-תושב. כל אלה יצרו מערכת איזונים נאותה בין היחיד לכלל, כפי שהיה למעשה בראשית הציונות בארץ. 

                                                            ד"ר אמנון שפירא, "נבות לא מת לשווא" (פנים 2.5.97, עמ' 68)

 

מה מטרת דיני השמיטה והיובל? מה הם מבקשים לקבע כדרך חיים?

כיצד מתבצעת מערכת האיזונים בין היחיד לבין הכלל? איזה מנגנון מעגן את האיזונים הללו?

הביעו דעתכם על הגישה היהודית כלפי הסוגיה של צדק חלוקתי, כתבו איזה ערכים מובעים בה וכיצד הם עולים בקנה אחד עם מערכת הערכים שלכם.

בדקו האם היסודות שמניחה היהדות בעניין סוגיית הצדק החלוקתי, יכולים להתקיים בימינו שלנו. התייחסו לכל פניה של החברה ולא רק להיבט החקלאי. 

ספר תהילים

ספר איוב

ספר יחזקאל,

הושע וצפניה

ספר משלי, דניאל

ספר ירמיהו

ספר ישעיהו

ספר דברים

ספר ויקרא פרק י״ט