היחס לאחר

היחס לאחר

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

עמוד הבית

עמוד הבית

רבי משה בן מימון

שמונה מעלות יש בצדקה, זו למעלה מזו. מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמך ונותן לו מתנה או הלוואה או עושה עמו שותפות ... כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול".

(הרמב"ם, משנה תורה, הלכות עניים, י;ז)

 

מהי המעלה הגבוהה ביותר של צדקה על-פי הרמב"ם? נסחו אותה במילים עכשוויות משלכם.

מה משמעותה של מעלה זו בעיניכם ואיך תוכלו להסביר אותה לבני-אדם בני תקופתנו כמוכם? 

מה הציפייה של הרמב"ם שיקרה בחברה? האם זה מצב אידיאלי? האם זה מצב ריאלי?

אם זוהי מעלת הצדקה הגבוהה ביותר, מהן השבע הראשונות? התוכלו לנסח אותן בעצמכם?

אילו ערכים מקופלים מאחורי מעלת הצדקה השמינית של הרמב"ם? איזה פנים יש לחברה הנענית לאתגר הקריאה הזו? נסו לפרט בכתב לגבי שלושה תחומי חיים שונים שאתם תבחרו.

ספר תהילים

ספר איוב

ספר יחזקאל,

הושע וצפניה

ספר משלי, דניאל

ספר ירמיהו

ספר ישעיהו

ספר דברים

ספר ויקרא פרק י״ט