תלמוד בבלי - מסכת ביצה

״תניא, אמרו עליו על שמאי הזקן, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת:מצא בהמה נאה, אומר 'זו לשבת'.מצא אחרת נאה הימנה, מניח את השניה ואוכל את הראשונה.אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו,שכל מעשיו לשם שמים, שנאמר (תהילים סח, כ) "בָּרוּךְ אֲדֹנָי יוֹם יוֹם"

 

 

 

מקורות נוספים מומלצים עבורך

 

 

 

 

 

אברהם יהושע השל 
"השבת – משמעותה לאדם בימינו"​
מדרש רבה
ספר שמות, פרק כ׳, פס׳ ז׳-י׳
צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

היחס לאחר

היחס לאחר

עמוד הבית

עמוד הבית