צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

היחס לאחר

היחס לאחר

עמוד הבית

עמוד הבית

טקסטים קשים - הרב ד״ר יונתן זקס

בכל גוף של כתבי קודש המכוננים דת יש טקסטים קשים...

הפרשנות היא עניין יסודי

בכל דת מבוססת - טקסט,

יסודית ממש כמו ההתגלות המקורית עצמה.

שום מילה, ודאי לא מילה של אלהים,

אינה ניתנת להסבר מתוך עצמה.

הפירוש והפרשנות הם לדת מה שהשופטים הם לתורת המשפט.

הם מרכיב הכרחי במערכת,

ובידיהם להכריע אם היא תוביל לצדק או לעוול,

לטוב או לרע. 

 

הרב יונתן זקס, השותפות הגדולה, הוצאת מגיד, עמוד 252