צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

היחס לאחר

היחס לאחר

עמוד הבית

עמוד הבית

רוברטה הסטנס, בתוך "סיפורי ראשית"

את התהליך הזה (של לימוד תורה) אני רואה במובנים רבים כריקוד בשלוש מערכות. תחילה אני ניגשת אל הטקסט ושואלת עליו שאלות. מה הוא אומר? מדוע הוא חוזר על עצמו? איך שני הסיפורים משחקים זה עם זה? ואז במערכה השניה, אני מגלה להפתעתי, משום שאולי לא התכוונתי שכך יקרה, שהטקסט גם שואל אותי שאלות. הטקסט גורם לי להרהר בעצמי, לפתח את עצמי ולהיאבק עימו. התנועה זורמת מן הראש אל הלב. ואז במערכה השלישית, הטקסט מלמד אותי כיצד להסתכל על העולם באופן שונה.

 

רוברטה הסטנס, בתוך "סיפורי ראשית" בעריכת תניא ציון, 2008