"המכנה שם רע לחברו"  

על תיוג קבוצתי כמוביל תהליכי הדרה חברתיים

סדנת לימוד\ חיה נאמן 

 

 

נישואין ומגדר

נישואין ומגדר

תרבות של מחלוקת

תרבות של מחלוקת

צדק חלוקתי

צדק חלוקתי

שבת במרחב הציבורי

שבת במרחב הציבורי

עמוד הבית

עמוד הבית

מטרות
המשתתפים יזהו את ההשלכות שיש לכינוי קבוצות שלמות בחברה בכינויי גנאי מכלילים. 
המשתתפים ייבחנו דרכים להשתחרר להימנע מכינויי גנאי שהם משתמשים בהם.
 
שאלת מרכזית
כיצד ניתן לוותר על כינויי גנאי חברתיים?
 
רציונל
קבוצות רבות בחברה הישראלית 'זוכות' לכינוי מתייג, רובן של קבוצות אלה ברובן הן קבוצות מיעוט מעמדית, תרבותית אתנית ולאומית. בין הכינויים המתייגים ניתן למצוא כאלה המתייחסים למראה חיצוני, לתכונות אופי, לתרבות, למוצא, לעדה, לשפה ועוד. כינויים אלה הופכים עם הזמן לשם נרדף של קבוצת המיעוט, המייצרים יחס חסר כבוד של מצד החברה כולה, לכל אחד מן הפרטים ולקבוצה כולה. בתהליך המקביל ליחס החברתי, מפנימים חברי הקבוצה את כינויי הגנאי ובעקבות כך נחלשים תחושת הערך והמסוגלות העצמית שלהם נחלשים. היחס נטול הכבוד והפגיעה בתחושת המסוגלות העצמית פוגעים בחברה כולה. 
מודעות לתהליך זה ולעומק הפגיעה שלו שהוא גורם בפרט ובחברה, יש בה כדי להביא ליחס של כבוד לקבוצות המיעוט ולאפשר לחברה ליהנות מתשומות ייחודיות שיש לקבוצות מיעוט אלה לתרום כשווים בתוך שווים. 
 
תפוקות 
זיהוי שתי דרכים למניעת תיוג בתוך התהליך לפיתוח זהות יהודית, ציונית ואזרחית.
 
תוצאות
הגברת המודעות לכוחו ההרסני של כינוי שם רע מכליל לקבוצת מיעוט.
 
עזרים:
כרטיסי כינויים מתייגים ותמונות, פתקי memo עם דבק. 
 
מהלך הסדנה
תרגיל פתיחה
מצמידים לגבו של כל משתתף בסדנה כרטיס מבלי שהוא רואה איזה כרטיס הצמידו לו.
 
כל משתתף מקבל מספר פתקי memo עם דבק. 
 
כל משתתף בוחן את הכרטיסים המוצמדים לגב המשתתפים. 
 
כל משתתף כותב על אחד הפתקים את היחס שהיה נותן לאדם שזה התיאור שלו ומצמיד לגבו של המשתתף.